آری ....امروز عاشورایی دیگر بر پاست بیا تا برویم.....

در مسیر عاشقی
منتشر شده در 12 شهریور 1398

کربلا برپاست/ پس کجایی ای دل


رو سیه مانی/ گر نیایی ای دل

دیدگاه کاربران