فینال مسترز تور جهانی پدل 2020 بارسلونا

دنیای ورزش
منتشر شده در 20 فروردین 1400

فینال مسترز تور جهانی پدل 2020 در بارسلونا به همراه گزارش فارسی

آله گالان و خووان لبرون - دانیل گوتیئرز و فرانکو استوپاچوک

دیدگاه کاربران