سیدجلال حسینی: پیشکسوتان عزیز لطفا از کری زشت خودداری کنید!

دنیای ورزش
منتشر شده در 08 مرداد 1399

بخش هایی از گفتگوی اختصاصی با سیدجلال حسینی کاپیتان موفق پرسپولیس

دیدگاه کاربران