محدودیت اینترنت برای کاربران ایرانی؟

تماشاخانه
منتشر شده در 29 آبان 1400

یه چالش و چند تا سوال از مردم

درمورد طرحی که قراره تو فضای مجازی اجرا بشه (:

دیدگاه کاربران