از آغاز استفاده از خودروهای خودران تا کشفی تازه درباره ویروس کرونا

تماشاخانه
منتشر شده در 25 مهر 1399

در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا خبرهایی از آغاز استفاده عمومی از خودروهای خودران در یکی از ایالتهای آمریکا کشف یک آبزی کوچک با مقاومت فوقالعاده بالا در برابر اشعههای کشنده فرابنفش نتایج تحقیقات جدید درباره میزان ماندگاری ویروس کرونا بر روی سطوح و دو خبر دیگر را مرور میکنیم.

دیدگاه کاربران