ربیعی: روحانی منکر موجودیت شورای نگهبان نیست

ترنج
منتشر شده در 29 مهر 1398

سخنگوی دولت : رئیس جمهور منکر موجودیت و قانونیت شورای نگهبان نبوده و نیست

دیدگاه کاربران