جواب سوالات اقتصادی بازار فروش وام های ارزان و.... رو از کجا باید گرفت؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

خیلی از عزیزان این سوال را دارند که چگونه می توان وام هایی برای شروع کارهای تولیدی گرفت و این که شرایط این گونه وام ها به چه صورت است. شما می توانید در نشست های مشاوره که اعلام می شود در مینی سالن شرکت کنید و جواب سوالات را پیدا کنید


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/405-moshavereh.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران