پخش خودکار بعدی

شرایط ونحوی متصدیان امورحکومتی درنظام اسلامی

نحوی اداره کردن وشرایط متصدیان امورحکومتی درنظام اسلامی ازمنظرکارشناس سیاسی وپژوهشگردینی حمیدرضااحمدآبادی.پیشنهادمیکنم حتمایکبارهم شده ببینید

تاریخ انتشار 26 / 01 / 1398
دسته‌بندی اجتماعی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.