قاضی زاده هاشمی : باید سهم بانک ها از تامین مالی کشور کم شود

انتخاب 1400
منتشر شده در 20 خرداد 1400

قاضی زاده هاشمی: باید سهم بانک ها از تامین مالی کشور کم شود.


🔹 نامزد انتخابات ریاست جمهوری: سهم بانک ها از تامین مالی کشور باید از 80 درصد به 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند.

دیدگاه کاربران