دلایل مخالفت باشگاه تراکتور با برگزاری لیگ

ورزشی ترین
منتشر شده در 27 اردیبهشت 1399

دلایل مخالفت باشگاه تراکتور با برگزاری لیگ از زبان پزشک این تیم دکتر خداقلی زاده

دیدگاه کاربران