تحلیل شنیدنی کارشناس سرشناس عرب از شرایط منطقه

محمدجواد((315))
منتشر شده در 20 مهر 1398

سه دقیقه ی طوفانی؛ تحلیل اوضاع منطقه از زبان عبدالباری عطوان

دیدگاه کاربران