کارتون کوکوملون : شعر بع بع گوسفند سیاه

Kids TV
منتشر شده در 07 اسفند 1400

cocomelon برنامه کودک : شعر بع بع گوسفند سیاه


مجموعه کارتونی شاد و کودکانه کوکوملون cocomelon مخصوص آموزش زبان انگلیسی است که به علت موزیکال و سرگرم کننده بودن تاثیر زیادی بر یادگیری کودکان دارد.

دیدگاه کاربران