پیرمرد مهربون مزرعه داره | پیرمرد مهربون | مزرعه حیوانات | کارتون ایرانی

والت دیزنی
منتشر شده در 10 تیر 1399

پیرمرد قصمون مزرعه داره

تو مزرعش یه گاو مهربون داره

گاو شیر میده غذا میخوره

ماما میکنه ماما میکنه

گوسفند گله ی ما چقذ قشنگه

رو تنش پر از خال رنگا وارنگه

این ور میپره اون ور میپره

بع بع میکنه بع بع میکنه

این هم یک خروس و مرغ چاق و چله

جوجه هاش از خوشگلی همتا نداره

بازی میکنن شلوغ میکنن

جیک جیک جیک جیک

یه خوک توی مزرعه بازی میکنه

از اینجا وو به اونجا هی سرمیزنه

اینجا میره اونجا میره

کمک میکنه کمک میکنه

این مزرعه یه اسب یال سیاه داره

دم خوشگل و نازو رنگ سیاه داره

اینجا میپره اونجا میپره

دیدگاه کاربران