توصیه های روانشناسی برای مقابله با کرونا

دنیای مجازی
منتشر شده در 18 اسفند 1398

در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا زندگی عادی در کشور مختل شده مجید خالقی متخصص روانشناسی توصیه‌هایی دارد.

دیدگاه کاربران