مسابقات وزنه برداری قهرمانی اروپا

دنیای ورزش
منتشر شده در 15 فروردین 1400

مسابقات وزنه برداری قهرمانی اروپا در وزن 61 کیلوگرم

دیدگاه کاربران