آکادمی توله سگ - فصل 1 قسمت 2

والت دیزنی
منتشر شده در 08 بهمن 1399

هنگامی که سگ های کوچولو داستان هایی از صاحبان خود را برای یکدیگر تعریف می کنند اسپارک با کمبودها و کاستی های خود دست و پنجه نرم می کند و...

دیدگاه کاربران