توصیه های "پروفسور سمیعی" به خبرنگاران در روز خبرنگار

تماشاخانه
منتشر شده در 17 مرداد 1396

هفدهم مرداد روز خبرنگار گرامی باد.

دیدگاه کاربران