ذهن پویا - فصل 1 قسمت 6 : احساسات

تاینی موویز
منتشر شده در 07 شهریور 1400

وقتی بحث احساسات و عواطف مطرح می شود از خود می پرسیم که ما احساسات را کنترل می کنیم یا احساسات کنترل ما را در اختیار دارند و...

دیدگاه کاربران