کارتون جزیره ناشناخته ( کنا و سرندیپیتی ) - قسمت 12

والت دیزنی
منتشر شده در 06 خرداد 1397

کارتون جزیره ناشناخته ( کنا و سرندیپیتی ) - قسمت 12


داستان زیبای موجودی صورتی رنگ و مهربان و پسر بچه ای به نام کنار که به دنبال پدر و مادر خود می گردد


موجود صورتی که در یک جزیره اسرار آمیزی زندگی می کرد


داستان این کارتون از این قرار بود که پسر بچه ای در میان طوفان و در یک سفر دریایی به درون دریا می افتد و به این جزیره پای می گذارد


و با سرندیپیتی دوست می شود


از سوی دیگر ی ناخدای بدجنس با قایق کوچکش در پی شکار سرندیپیتی می باشد

دیدگاه کاربران