پخش خودکار بعدی

خرید مته گردبر با شماره 02166701007تماس بگیرید

مته ابزاری برای سوراخ کردن اشیا و وسایل است. مته ها توسط


وسیله ای که آنرا سوراخ کننده )دریل دریل مگنت( می نامند استفاده


می شوند بدین شکل که توسط دریل)دریل مگنت دریل گردبر( که


معمول ا با سرعت می چرخد سبب می شود که مته بتواند شی مورد نظر


را سوراخ کند. اگرچه اکثر اا مته ها )مته گردبر( سوراخ ها را به شکل


دایره )و نهایت اا استوانه( ایجاد می کنند ولی انواعی از مته هستند که


می توانند سوراخ هایی به شکل غیر از دایره نیز ایجاد نمایند.


مته های سری بلند همان مته های معمولی با طول ساق بلند می باشند.


آنها ابزارهای خیلی خوب برای ایجاد سوراخهای عمیق نیستند. به


طوری که برای خارج کردن براده ها و گیر نکردن احتمالی مته درون


سوراخ باید مکرر اا مته را به جلو و عقب حرکت داد. برای ایجاد


سوراخهای عمیق مته های تفنگی بسیار مناسب هستند.


شماره تماس گروه صنعتی اسکندری:


دفتر مرکزی:02166553376


فروشگاه مرکزی:02166701007


همراه:09122252270

تاریخ انتشار 28 / 01 / 1398
دسته‌بندی فیلم
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.