آموزش زبان انگلیسی | تفاوت Live / Live / Life⁣

آموزش زبان انگلیسی
منتشر شده در 27 شهریور 1399

تفاوت ⁣

  • فعل Live⁣
  • صفت Live ⁣
  • اسم Life⁣

• She lives in yazd ⁣

• I decided to start a new life ⁣

تمرین شما:⁣

معنی جملات زیر را واسم کامنت کنید ⁣

• She lives in Los Angeles.⁣

• He brought live animals to show the class.⁣

• Animals are considered to be a part of life, whereas rocks are not.⁣

جهت مشاوره و تعیین سطح دوره مکالمه کلمه " مشاوره " را به دایرکت ارسال کنید.⁣

دیدگاه کاربران