کشف بقایایی از تخم یک دایناسور با قدمتی 70 میلیون ساله

تماشاخانه
منتشر شده در 30 فروردین 1396

کشف بقایایی از تخم یک دایناسور با قدمتی 70 میلیون ساله در آرژانتین

دیدگاه کاربران