آکادمی توله سگ - فصل 1 قسمت 6

والت دیزنی
منتشر شده در 08 بهمن 1399

اسپارک یک روز ناخوشایند را در آکادمی هاپو تجربه می کند و از خود می پرسد که واقعا به کجا تعلق دارد. در ادامه او تصمیم می گیرد که این آکادمی را برای همیشه ترک کند و...

دیدگاه کاربران