خلیل زاده: وینفرد شفر به دنبال گروکشی بود

ورزش تماشایی
منتشر شده در 27 آبان 1399

صحبت های اسماعیل خلیل زاده درباره پرداخت بدهی های وینفرد شفر

دیدگاه کاربران