از اخبار فراوانی که در مجاورتمون قرار داره دوری کنید

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

یکی از اشتباهات رایجی که خیلی از ما انجام می دهیم گوش دادن به اخبار منفی که خیلی از آن ها شایعه است و با واقعیت فاصله زیادی دارد است. متاسفانه در رسانه فضای مجازی و افراد پر است از اخبار منفی که انرژی کار را از ما می گیرد و ما را دلسرد می کند.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/447-akhbar.html

دیدگاه کاربران