طبیعت گردی ایران قسمت 5

یونی شاپ
منتشر شده در 26 دی 1398

Unishop.sellfile.ir


ماسه نقره ای جزیره هرمز در واقع از پودر کانی آدرین و میکا بخاطر وجود سیلیس یا آمینوسیلیکات هست که به شکل اکلیل بر روی خاک دیده می شود


این پودر سنگ ها حاصل فعالیت اتش فشانی است پس قرار نیست دوباره تجدید شود

دیدگاه کاربران