پخش خودکار بعدی

به عنوان مدیر از معذرت خواهی نترسید

اشتباه در مدیریت امری اجتناب ناپذیر است. لذا باید پذیرفت و از اشتباهات فرار نکنید و فراکنی نکنید.

برخی مدیران وقتی اشتباه می کنند، تظاهر می کنند که اتفاقی نیفتاده و به سادگی از کنار آن می گذرند. این خودش اشتباهی بزرگتر است. یادتان باشد که کارمندان می بینند و اشتباه شما را درک می کنند و فراموش نمی کنند. شما به اشتباه نپردازید آنها آنطور که فکر می کنند به ان می پردازند.

برخی دیگر از مدیران هم اشتباهات خود را بر گردن کارمندان زیر مجوعه می اندازند این دیگر بدتر.

کارمندان این موضوع را می بینند می فهمند و شما

تاریخ انتشار 20 / 01 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.