آکادمی توله سگ - فصل 1 قسمت 3 اوپسی

والت دیزنی
منتشر شده در 08 بهمن 1399

سگ همسایه بدجنس کورازون که اوپسی نام دارد او را تعقیب کرده و باعث می شود او در دردسری بزرگ گرفتار شود و...

دیدگاه کاربران