سهم ما در انتشار اخبار جعلی چقدر است؟

سواد رسانه ای
منتشر شده در 29 آبان 1400

یکی از مشکلات فضای مجازی اخبار جعلی بی‌شماری است که هر روز بر تعداد آن افزوده می‌شود. خبر جعلی و دروغ مانند ویروسی است که به‌سرعت گسترش پیدا می‌کند. یکی از عواملی که باعث انتشار اخبار دروغ می‌شود کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند که بدون آگاهی به‌محض دریافت یک خبر اقدام به انتشار آن می‌کنند. بهتر است مراقب باشیم در انتشار دروغ‌های کوچک و بزرگ سهیم نباشیم.

دیدگاه کاربران