آیا کورتاژ باعث نازایی میشه؟

کلینیک تخصصی زنان هرا
منتشر شده در 09 شهریور 1398

پاسخ دکتر افسانه مهرنامی در زمینه " آیا کورتاژ باعث نازایی میشه؟ "

راه های ارتباطی با کلینیک هرا -

آدرس سایت : http://heraclinic.ir -

شماره تماس :۶۶۹۳۳۹۰۶

دیدگاه کاربران