قره شیخلو: توجه به مسابقات شهرستانی آمار شرکت در دوره چهل و چهارم را سه برابر اف

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 02 دی 1400

قره شیخلو: توجه به مسابقات شهرستانی آمار شرکت در دوره چهل و چهارم را سه برابر افزایش داد / 60 درصد داوران مسابقات خروجی طرح ساماندهی داوارن اند

دیدگاه کاربران