ذهن پویا - فصل 1 قسمت 10 : نیروهای پنهان

تاینی موویز
منتشر شده در 07 شهریور 1400

در دنیای پیرامون ما نیروهایی تحت عنوان گرانش مغناطیسی و الکتریکی وجود دارند که ما قادر به مشاهده آنها نیستیم. این در حالی است که...

دیدگاه کاربران