فیلم ماشین بازی کودکانه جدید - مکانیکی و تعمیر ماشین های خراب - 20 دقیقه

Kids TV
منتشر شده در 25 دی 1400

ایده بازی کودکانه با ماشین


برنامه کودک دنیای ماشین ها پر از داستان ها و اتفاقاتی که برای ماشین های مختلف پیش میاد.


قسمت جدید مکانیکی و تعمیر ماشین های خراب


[20min] Repair the broken car at the Siku garage. Tomica Siku car toys play.

دیدگاه کاربران