این گذرگاه برای ایران یک بمب هسته ای بالفعل است!

محمدجواد((315))
منتشر شده در 16 مهر 1398

این گذرگاه برای ایران یک بمب هسته ای بالفعل است!


بازتاب افتتاح گذرگاه القائم-البوکمال (عراق-سوریه)در شبکه ضد ایرانی


به روایت کارشناس سیاسی و ژنرال بازنشته

دیدگاه کاربران