چالش هر ساله تعرفه‌ های پزشکی

تماشاخانه
منتشر شده در 29 تیر 1396

سال‌هاست که کشمکش‌ها بر سر افزایش تعرفه‌های پزشکی در جریان است. گزارش 20:30 در این مورد.

دیدگاه کاربران