مریم طوسی - چالش برای رویاهایت بدو

ورزش زنان
منتشر شده در 27 خرداد 1397

رسیدن به رکوردی که به او می‌گفتند غیر ممکن است، این راهی است که مریم طوسی در آن قدم گذاشته و برای دست یافتن به رویاهای ناممکن در آن می‌دود.

دیدگاه کاربران