حسینیه حرم شب دوم | بخش سوم

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 10 مرداد 1401

غریب مادر رمقی نیست به تنت


غریب مادر پاره شد پیرهنت


غریب مادر بوریا شد کفنت...


محفل عزاداری هیئت های مذهبی هرشب حرم مطهر رضوی

دیدگاه کاربران