آموزش زبان انگلیسی : داستان سیندرلا

شگفتانه
منتشر شده در 03 آذر 1400

آموزش زبان انگلیسی با داستان : گوینده دو بار داستان را تعریف می کند بار دوم بعد از گوینده داستانشخص نیز تکرار می کند و بار سوم خود شخص به تنهایی باید داستان را تعریف کند.با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران