ماجراجویی مخفی - فصل 2 قسمت 8 : همه جهان یک نمایش است

تاینی موویز
منتشر شده در 07 شهریور 1400

اعضای گروه با هم تجدید دیدار می کنند. در ادامه آنها به دلیل اجرای بدترین نمایش تاریخ از سوی تماشاچیان مورد تحقیر و سرزنش قرار می گیرند و...

دیدگاه کاربران