ویژگی های سنتی یلدا از نگاه هنرمندان

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 01 دی 1400

هنرمندان با حضور در جلوی دوربین تسنیم نگاه خود را نسبت به ویژگی های مثبت سنت یلدا تشریح کردند.

دیدگاه کاربران