نحوه عملکرد کمپرسور اسکرو هوا - بخش سوم

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان
منتشر شده در 22 مرداد 1398

در کمپرسور اسکرو هوا هوای ورودی پس از گذر از فیلتر هوای ورودی وارد محفظه هواساز شده و پس از فشرده شدن مخلوط هوا و روغن داغ و پرفشار از قسمت خروجی پایین ایرند خارج شده و وارد سپراتور می گردد. روغن جمع شده در انتهای مخزن سپراتور از اویل کولر یا خنک کننده روغن (رادیاتور روغن) عبور کرده و بعد از خنک سازی به سمت فیلترهای روغن رفته تصفیه و فیلتر شده و سپس وارد ایرند می شود و دوباره سیکل خود را از ابتدا آغاز می کند. هوای فشرده نیز پس از عبور از MPV (مینیمم پرشر ولو) به قسمت افتر کولر یا خنک کن نهایی (رادیاتور هوا) هوای فشرده منتقل شده و با گذر از فیلترهای خروجی تعبیه شده از دستگاه خارج می گردد.


https://zagroscompressor.com/

دیدگاه کاربران