3 دلقک هولناکِ تاریخ سینما و تلویزیون؛ لبخندهای مرگبار!

FilmMilm
منتشر شده در 12 آبان 1396

فیلم It ، پرفروشترین فیلم تاریخ سینما در ژانر وحشت شد. فیلمی که یکی از ترسناکترین دلقکهای سینما را در قلب خودش دارد. به این بهانه به 3 دلقک ترسناک تاریخ سینما و تلویزیون پرداختیم. www.hafdang.com

دیدگاه کاربران