سونیک ایکس - قسمت 63 پایگاه متارکس

تاینی موویز
منتشر شده در 25 اسفند 1399

دکتر اگمن متوجه می‌شود هر دو جواهر آشوب در قلعه متارکس هستند. او از سونیک می‌خواهد با هم صلح کنند تا در برابر دشمن مشترکشان با هم وارد عمل شوند و...

دیدگاه کاربران