سیل ریزگرد خشکسالی و گرانی ارز | فرصت یا تهدید

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

در برخی از مناطق کشور متاسفانه شاهد ریزگرد ها و سیلاب ها بوده ایم همچنین گرانی ارز هم یکی دیگر از مشکلاتی بود که تولید کننده ها و صاحبان سرمایه با آن گریبان گیر بودند. تمامی این مشکلات در عین اینکه تهدید برای کسب و کار ما هستند به همان اندازه فرصت هم هستند و باعث خواهد شد که ما تصمیمات بهتری را اتخاذ کنیم


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/473-forsatseil.html

دیدگاه کاربران