کاربردهای آموزشی محیطی واقعیت مجازی

ویژه پرداز پارس
منتشر شده در 21 آذر 1397

محققان در Stanford و دانشگاه oregon کشف کردند که VR می تواند یک ابزار قدرتمند برای بهبود دستاوردها و نگرش های یادگیری محیطی باشد.محققان دریافتند که برنامه های شبیه سازی اثرات اسیدی شدن اقیانوس موجب درک بهتر افراد از موضوع شده است.-شرکت ویژه پرداز پارس مجری پروژه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کشور www.vijehpardaz.com

دیدگاه کاربران