مصلح:در همه تیمها به پرسپولیس احترام میگذارم

ورزشی
منتشر شده در 08 مرداد 1398

مصاحبه شایان مصلح با سایت آنتن


مصلح: اگر به تیم رقیب بروم احترام پرسپولیسی ها را حفظ می کنم


دیدگاه کاربران