بزرگداشت اکبر عبدی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

کافه تماشا
منتشر شده در 13 بهمن 1396

بزرگداشت اکبر عبدی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر / بزرگداشت اکبر عبدی با استقبال و تشویق مردم در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر را مشاهده می کنید.

دیدگاه کاربران