آخرین روزهای زمستان - قسمت 5

سکانس
منتشر شده در 02 خرداد 1397

آخرین روزهای زمستان - قسمت 5


آخرین روزهای زمستان فیلم مستندی دربارهٔ حسن باقری است که در سال 1391 خورشیدی ساخته شد


اکثر صحنه‌های مربوط به دههٔ 60 بازسازی شده، به‌طوری که به نظر می‌رسد صحنه‌های واقعی و از آرشیو می‌باشد. همچنین در این فیلم از صدای واقعی باقری در جنگ استفاده شده است.

دیدگاه کاربران