خداداد عزیزی : برای آینده لیگ مصیبت بزرگی در پیش داریم!

دنیای ورزش
منتشر شده در 06 فروردین 1399

صحبت های خداداد عزیزی درباره برگزاری یا عدم برگزاری لیگ برتر و همچنین شرایط خودش در روزهای قرنطینه

دیدگاه کاربران