کنفرانس مطبوعاتی سرمربیان پرسپولیس و پیکان

دنیای ورزش
منتشر شده در 08 تیر 1399

کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی سرمربیان پرسپولیس و پیکان

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و عبدالله ویسی سرمربی پیکان

دیدگاه کاربران